سوال از ما

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب از زیر درخواست ارسال کنید.


شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده

کلیه سوالات قبل از خرید و کلیه مسائل مالی

واحد مكاتبات كاربران سرورهاي مجازي/اختصاصي

کلیه امور مرتبط با دامنه های ایرانی و بین المللی

واحد مرتبط با طراحی و توسعه سیستم های تحت وب